Asiakas

Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) on monialainen korkeakoulu, jossa opiskelee noin 5300 opiskelijaa. LAMK on tunnettu erityisesti muotoilu- ja ympäristöosaamisestaan sekä innovatiivisuudestaan.

Lahden ammattikorkeakoulu kuuluu Suomen suurimpaan AMK-liittoumaan yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa.

Lisäksi LAMK tekee merkittävää yhteistyötä metropolialueen ammattikorkeakoulujen kanssa ja se tuottaa yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun sekä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa monipuolisia palveluja opiskelijoille ja metropolialueen elinkeinoelämälle.

Materiaalitekniikan insinöörejä tarvitaan kaikilla teollisuuden aloilla ja Lahden ammattikorkeakoulun Tekniikan laitoksella opiskelija voi hankkia osaamista ja erikoistua puutuoteteollisuuteen.

Tausta

Puutekniikan ala halusi perustaa markkinointisivut, joilla edistetään puutekniikan koulutuksen suosiota ja markkinoidaan alaa koko maanlaajuisesti. Sivustolla haluttiin esitellä suomalaista puuteollisuutta, LAMKin yritysyhteistyötä sekä alan koulutusta ja opiskelijoita.

Puutekniikan verkkosivusto on ensimmäinen merkittävä puutuotealan sivusto Suomessa.

Toteutus

Sivustosta tehtiin dynaamisesti hallittava linkkivirtasivusto, joka toimii hiukan samalla periaatteella kuin Facebookin ”seinä”. Uusien päivitysten koko, kuvat, värit ja tekstit ovat määritettävissä erikseen. Kaikki sivuston materiaali aihepiirin omalta ”seinältä”.

Koko sivusto toteuttiin responsiivisena WordPress-julkaisujärjestelmällä.

www.puutekniikka.info Takaisin asiakkaisiin